Pronájem celého objektu včetně místa pro parkování a energií

  • 2 500 Kč/noc (min. 4 noci)
  • 9 000 Kč od pátku do neděle

V případě specifických požadavků na dobu či termín nás prosím kontaktujte - po domluvě cena dohodou.

K platbě bude připočtena kauce ve výši 3.000 Kč, která bude vrácena do 7mi dnů od předání objektu.

Bude-li spotřeba energií výrazně převyšovat statistickou spotřebu na osobu/den, bude poměrná část stržena z kauce.

Způsob platby

Pro pevnou rezervaci je třeba uhradit 50 % z celé ceny za pronájem, a to převodem na účet.

Zbytek úhrady za ubytování (včetně kauce ve výši 3 000 Kč se hradí taktéž převodem, vždy 3 týdny před příjezdem (splatnost 5 dní).

Pobyty rezervované 14 a méně dnů před termínem je nutné uhradit ve výši celé částky včetně kauce, částka je nevratná.

Platby se posílají na základě vystavené faktury ve prospěch účtu 4941343003/0800.

Vratná kauce 3000 Kč bude vrácena po předání objektu, a to do 7 dnů na účet, ze kterého bylo hrazeno ubytování.

Uhrazením zálohy na pobyt souhlasí zákazník s výše uvedenými rezervačními a stornovacími podmínkami (včetně stornovacích poplatků).

V případě zrušení objednaného ubytování budou účtovány tyto stornopoplatky:

  • 50 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 60 dní před termínem nástupu.
  • 70 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu.
  • 100 % ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 10 dní před termínem nástupu, nebo se zákazník nedostaví bez omluvy.

Při výpočtu stornopoplatků se pro určení počtu dnů do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo odstoupení doručeno na jeden z uvedených kontaktů na webových stránkách písemnou formou. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované ubytování. Pokud dojde ke zkrácení pobytu ze strany zákazníka, nevzniká nárok na vrácení peněz.

Pokud bude rezervace zrušena ze strany provozovatele, vrací se uhrazená záloha v plné výši.